مطالعاتی و پژوهشی

مطالعه شرایط احداث و بهبود خطوط فرار و تأمین و بهره برداری از تجهیزات مهار واگنها و قطار فراری در راه آهن ج.ا.ا

اهداف:


 • دستیابی به علل عمده فرار قطار
 • شناسایی تجهیزات جلوگیری یا کاهش اثر وقوع حوادث فرار
 • بررسی شرایط و تبیین شاخصهایی جهت احداث خط فرار
 • تجزیه و تحلیل سطح ریسک در ایستگاه ها
 • بررسی عوامل موثر بر افزایش ایمنی سیر قطارها
 • بررسی راهبردها و روشهای ویژه مقابله با هر یک از حوادث فرار
ادامه ...

طبقه بندی انواع موتورهای دیزل در ماشین آلات ریلی در راه آهن ایران و مطالعه و بررسی مشکلات آنها

اهداف:


 • شناسایی کلیه موتورهای دیزل در ماشین آلات ریلی
 • شناسایی عواملی که باعث بیشترین خرابی در موتورهای دیزل می شوند
 • ارائه راهکارهایی جهت کاهش خرابی ها در موتورهای دیزل
ادامه ...

بررسی و بهینه سازی طول همپوشانی مورد نیاز در خطوط ریلی راه آهن جمهوری اسلامی ایران

اهداف:


 • مطالعه و بررسي ماهيت همپوشانی و لزوم بهره گيري از آن در مسير و بررسي وضعيت موجود در راه آهن کشور
 • مطالعه و بررسی وضعیت همپوشانی موجود در کشورهای مختلف
 • تعیین راهکارهای مناسب برای به کارگیری اورلپ بهینه و امکان سنجی استفاده از اورلپ بهینه در خطوط مختلف ایران
 • شبيه سازي اثرات اورلپ و ارائه پيشنهادات اجرائي
ادامه ...

اندازه گیری و تجزیه و تحلیل سایش چرخهای قطار در پنج مسیر ریلی ایران

اهداف:


 • بررسی و مقایسه تاثیر مسیرهای مختلف ریلی بر روی میزان سایش چرخهای قطار
 • تعیین میزان سایش متوسط چرخهای قطار در هر یک از مسیرهای پنجگانه مورد بررسی
 • بررسی تاثیر کیلومتراژ حرکت بر روی سایش چرخ قطار در مسیرهای مختلف
ادامه ...

ارائه خدمات مشاوره تخصصی و مطالعات تطبیقی راه آهن ایران و راه آهن کره جنوبی

اهداف:


 • شناسايي روشهاي مورد استفاده در راه آهن كشور کره جنوبی
 • برقراري ارتباط با شركتهاي فعال در زمينه راه آهن در كشور کره جنوبی
 • ارائه راهكارهاي قابل استفاده در ايران
ادامه ...

طبقه بندی خطوط ریلی و تعیین مشخصات اصلی خطوط طرحهای توسعه شبکه ریلی ایران

اهداف:


 • بررسی استانداردهای معتبر دنیا در زمینه طبقه بندی خطوط ریلی
 • تعیین الگو و روش مناسب طبقه بندی خطوط ریلی ایران و ارتباط آن با پارامترهای فنی و هندسی
 • طبقه بندی خطوط ریلی با هدف کاهش هزینه ها و ایجاد سهولت در برنامه ریزی و توسعه راه آهن
ادامه ...

بررسی نقش حمل و نقل ریلی در توسعه صنعت گردشگری ناحیه راه آهن شمال

اهداف:


 • بررسی وضع موجود و جایگاه صنعت ریلی
 • بررسی وضع آتی گردشگری در ناحیه شمال
 • ارائه پیشنهاداتی مبنی بر افزایش سهم راه آهن از گردشگر در ناحیه شمال
 • امکان سنجی طرح های پیشنهادی
ادامه ...