مقالات » پویش صنعت ریلی

مقالات

ارائه زمان مناسب مسدودی خطوط جهت انجام فعالیت های نگهداری و تعمیرات مکانیزه


ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در صنعت راه آهن (تهران/سال 1388)

استراتژی افزایش توان حمل و نقل راه آهن


ارائه شده در نهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی (تهران/سال 1386)

ظرفیت خط


برآورد تعداد ناوگان حمل و نقل ریلی مورد نیاز جهت اجرای برنامه توسعه ای


بررسی روش های طبقه بندی خطوط در کشورهای مختلف


کاهش هزینه ها به کمک فنون آماری و تجزیه و تحلیل اطلاعات


بررسی تلرانس های خطوط ریلی کشور های صاحب نام در عرصه راه آهن


روشهای پیشگیرانه برای کاهش میزان براده برداری و افزایش عمر بانداژ و چرخ


پروژه تعمیرات ممتاز واگن های مسافری و مزایای آن


اصلاح جای مرغک محورهای مسافری و اثرات آن


هزینه های ناشی از عدم نگهداری صحیح مجموعه چرخ و محور و قطعات آن


بررسی روشهای علمی آنالیز تصمیم گیری و تحلیل ریسک


آیین نامه انفصال واگنهای مسافری کشور


بازسازی رولربیرینگ های سرمحور واگنهای مسافری


بررسی عوامل تیزی یکطرفه چرخ


محاسبه ضخامت بهینه بالاست در طبقات مختلف خطوط ریلی


آنالیز خرابی بلبرینگ ها و ارائه روش تعمیرات آنها