درباره ما » پویش صنعت ریلی

ارزشهای سازمانی پویش صنعت ریلی از نگاه پرسنل شرکت

1) هدفمند بودن سازمان
مجموعه پویش صنعت ریلی با اهدافی عالی و والا و در مسیر تعالی گام بر می دارد
2) سلامت و راستی گرایی در اهداف، روشها و اقدامات
3) ارزش نهادن به خلاقیت و ایده پردازی و بسترسازی برای تحقیقات و نو آوری
---------------------------
4) صمیمیت بین افراد شرکت
5) فضای رشد و شکوفایی و پیشرفت
6) صداقت بین افراد شرکت در ارتباطات
7) رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای در کار
8) توجه و احترام به همه افراد شرکت بصورت ایده آل
9) محیط کار سالم و عدم ایجاد دغدغه غیرمفید برای پرسنل
---------------------------
10) نگاه نو و متفاوت به مسائل
11) مشتری مداری
12) همفکری و مشورت در سازمان
13) مسئولیت پذیر همه افراد شرکت
14) زمان بهینه انجام فعالیتهای کاری
15) احترام به فعالیتها و پروژه ها و خروجی با کیفیت
16) روشهای مدیریت و انجام فعالیتهای متفاوت و مثبت
17) دقت در جزئیات در عین توجه به تصویر کلان کار
---------------------------
18) حضور آقای مهندس آذری در کنار تیم جوان و خلاق مجموعه
19) توجه به فعالیتهای مهندسی عام المنفعه مانند چاپ کتاب