تاریخچه پویش صنعت ریلی » پویش صنعت ریلی

تاریخچه پویش صنعت ریلی

1367
تأسیس گروه شرکتهای شیب شکن.

1382
اعطای عنوان فنی ترین پیمانکار شرکت رجا به گروه شیب شکن

1384
تأسیس شرکت پویش صنعت ریلی به عنوان یکی از زیرمجموعه های گروه شیب شکن
آغاز خدمات مشاوره برای شرکت راه آهن ایران

1386
شروع همکاری با مرکز تحقیقات راه آهن ج.ا.ا با سه پروژه مهم

1387
اجرای پروژه جامع طبقه بندی شبکه خطوط راه آهن ایران توسط پویش صنعت ریلی برای شرکت راه آهن ایران

1388
آغاز همکاری با شرکت فراب به عنوان مشاور اصلی در پروژه های ریلی

1388
تألیف اولین کتاب مرجع طراحی ایستگاه راه آهن در کشور به نام »مقدمه ای بر طراحی ایستگاه های راه آهن »

1389
کسب گواهینامه صاحیت خدمات مشاوره در صنایع ریلی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (پایه 3 راه آهن)
آغاز همکاری با شرکت KORAIL از طریق شرکت ILSHIN به منظور انجام خدمات بازرگانی

1390
آغاز همکاری مدیران شرکت با گروه شرکتهای تانا انرژی در پروژه برقی سازی راه آهن تهران - مشهد(مدیریت طرح قرارگاه خاتم الاوصیاء (ص))

1391
طراحی کوپه ماژولار برای انواع واگن های مسافری با همکاری شرکت Hankuk Fiber Group کره جنوبی
طراحی پایه و تفصیلی پروژه قطار برقی ادامه خط 5 متروی تهران (گلشهر - هشتگرد)

1392
همکاری مدیران شرکت با گروه شرکتهای تانا انرژی در مدیریت پروژه برقی سازی راه آهن تهران - مشهد (مدیریت طرح راه آهن ج.ا.ا)
خدمات بازرگانی تأمین واگن های مسافری برای شرکت ریل ترابر سبا

1393
خدمات بازرگانی تأمین قطعات یدکی واگن

1394
خدمات بازرگانی تأمین لکوموتیوهای GM-GT26 برای شرکت گل گهر
دریافت گواهینامه صاحیت امور خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
همکاری مدیران شرکت با گروه شرکتهای تانا انرژی در مدیریت پروژه برقی سازی راه آهن گرمسار - اینچه برون (مدیریت طرح راه آهن ج.ا.ا)
---