طراحی پایه و تفصیلی شبکه OCS پروژه قطار برقی گلشهر - هشتگرد (ادامه خط 5 متروی تهران) » پویش صنعت ریلی

طراحی پایه و تفصیلی شبکه OCS پروژه قطار برقی گلشهر - هشتگرد (ادامه خط 5 متروی تهران)

آغـــاز قرارداد: 1392/12/20
کارفرما: مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
مسئولیت: مدیریت بر طرح، مدیریت بر ساخت
طول مسیر: 25 کیلومتر
وضعیت پروژه: در حال اجرا
مکان پروژه: گلشهر کرج - شهر جدید هشتگرد
درصد پیشرفت پروژه: %85

شهر جدید هشتگرد در ۶۵ کیلومتری غرب تهران و ۲۵ کیلومتری شهر کرج قرار دارد. این خط با طول ۲۵ کیلومتر به ایستگاه متروی گلشهر کرج متصل خواهد شد.

خدمات ارائه شده:


1- طراحی پایه ها و دفترچه محاسباتی
2- دیتاشیت ها و مشخصات خرید کلیه تجهیزات
3- MTOها و لیست تجهیزات
4- نقشه های اجرایی و کارگاهی به ریز و در کل مسیر
5- دستورالعمل های نصب و اجرا
6- دستورالعمل های بهره برداری و تعمیر و نگهداری
7- لیست قطعات یدکی و ابزار مخصوص
8- دستورالعمل های و چک لیستهای تستهای کارخانه ای و کارگاهی
9- پاسخگویی به سوالات و نیازمندی ها روی نقشه های اجرایی تا انتهای نصب
10- شرکت در جلسات در صورت نیاز بنا به تشخیص کارفرما

نتایج:


این پروژه در حال حاضر در دست ساخت می باشد. در این پروژه انتظارات کارفرما تا کنون برآورده شده است و منجر به دریافت رضایتنامه از کارفرما شده است.