مشاوره مناقصات » پویش صنعت ریلی

مشاوره مناقصات

مشاوره و مستند سازی مناقصات برای شرکتهای زیر:

• شرکت فراب:
- احداث خط دوم از ایستگاه تزرج تا انشعاب (186 کیلومتر)

• شرکت ژیان:
- ساخت خط 3 مترو تهران
- احداث راه آهن مراغه – میاندواب
- احداث راه آهن رشت – انزلی – آستارا

• شرکت اهورا مهر گستران:
- احداث خط دوم بافق – طبرکوه

• مشارکت تانا انرژی – گروه پارسیان:
- برقی سازی 6000 کیلومتر خطوط شبکه راه آهن ایران