برقی سازی راه آهن بافق- بندرعباس به طول 620 کیلومتر » پویش صنعت ریلی

برقی سازی راه آهن بافق- بندرعباس به طول 620 کیلومتر

اهداف:


• شناسایی و تشریح مشخصات فنی مسیر
• ارائه گزینه های مناسب جهت تهیه ناوگان
• رفع ابهامات موجود برای تأمین کننده ناوگان

نتایج:


• ارائه گزارش منافع ملی و منافع راه آهن در طی پروژه
• ارائه طرح تهیه ناوگان متناسب با شرایط منطقه و مسیر
• شناسایی و ارزیابی اولیه مسیر و تطابق آن با شرایط آتی
• شناسایی، ارزیابی سناریوهای مختلف و انتخاب بهترین گزینه برای برقی کردن مسیر
• ارائه اطلاعات تکمیلی فنی جهت جذب سرمایه گذاری خارجی در پروژه