نرم افزار PSRCAD » پویش صنعت ریلی

نرم افزار PSRCAD

طراحي اجزاي شبکه برق بالاسري (OCS) و اسپاتينگ، نرم افزارهاي خاصي را نيازمند است. نرم افزار طراحي OCS و شبيه سازي نقش مهمي را در کاهش زمان طراحي و افزايش دقت دارد.

نرم افزار طراحي شبکه بالاسري PSR-CAD همزمان با اجراي پروژه قطار برقي گلشهر - هشتگرد، طراحي و توسعه داده شد (1391 تا 1393) . اين نرم افزار با استاندارهاي طراحي شبکه بالاسري نظير EN50119، EN50121، EN50122، EN50149 و ساير استانداردهاي مرسوم سازگاري کامل دارد.
محیط اصلی نرم افزار


قابلیتهای کلیدی:


  • ورود داده گرافيکي به صورت پويا در نماهاي 2بعدي و 3 بعدي با استفاده از پلتفرم AutoCAD.
  • پشتيباني از مسيرهاي چند خطه.
  • طراحي اتوماتيک: با تعريف خطوط و عوارض خاص در طول مسير (مانند تونلها، پلها و ...) طرح اوليه به صورت اتوماتيک توسط نرم افزار تهيه مي گردد که توسط کاربر متخصص، بهبود داده مي شود.
  • نقشه هاي جزئيات طراحي و گزارشات مرتبط.
  • تعاريف ديناميک مواد و قطعات.
  • متره و برآورد و گزارشات مواد به همراه تخمين قيمت در واحدهاي پولي متفاوت.
  • شيت بندي اتوماتيک همراه با جدول داده هاي اجرايي به صورت پيوست شده که در زمان اجرا مورد استفاده واقع مي گردد.