طبقه بندی انواع موتورهای دیزل در ماشین آلات ریلی در راه آهن ایران و مطالعه و بررسی مشکلات آنها » پویش صنعت ریلی

طبقه بندی انواع موتورهای دیزل در ماشین آلات ریلی در راه آهن ایران و مطالعه و بررسی مشکلات آنها

اهداف:


  • شناسایی کلیه موتورهای دیزل در ماشین آلات ریلی
  • شناسایی عواملی که باعث بیشترین خرابی در موتورهای دیزل می شوند
  • ارائه راهکارهایی جهت کاهش خرابی ها در موتورهای دیزل


اهميت:


با توجه اهمیت کارکرد صحیح موتورهای دیزل در راه آهن و نقش پر رنگ این موتورها در 3 بخش ماشین آلات ریلی، جرثقیل ها و مولدهای راه آهن پروژه ای به منظور ثبت رفتار هر موتور و تجزیه و تحلیل علل خرابی در راه آهن تعریف گشت که این شرکت به عنوان مشاور به نتایج زیر دست پیدا کرد.

نتايج:


  • شناسایی کلیه موتورهای دیزل در راه آهن
  • تهیه شناسنامه برای کلیه موتورهای دیزل در راه آهن
  • تهیه نرم افزار تعمیرات و نگهداری موتورهای دیزل
  • تهیه لیست تولید کنندگان قطعات موتورهای دیزل در داخل و خارج از کشور
  • به دست آوردن تابع رفتار خرابی هر موتور و محاسبه احتمال خرابی برای هر یک از موتورهای دیزل در راه آهن
  • به دست آوردن بهترین زمان تعمیر موتور قبل از خرابی