مطالعات امکانسنجی احداث راه آهن باشماق – سلیمانیه » پویش صنعت ریلی

مطالعات امکانسنجی احداث راه آهن باشماق – سلیمانیه

اهداف:


• بررسی وضعیت جاده ای موجود بین شهر ها
• آشنایی و بررسی محور بلحاظ جغرافیای مسیر و منطقه
• بررسی وضعیت توپوگرافی منطقه از لحاظ پستی و بلندی های موجود طبیعی
• بررسی مقدماتی و امکانسنجی منطقه بلحاظ انتخاب کریدور های اولیه مناسب برای عبور و احداث خطوط راه آهن
• بررسی بصری وضعیت امکانات و تاسیسات حمل و نقلی محور و منطقه
• بررسی امکان سرمایه گذاری در سایر امور و خدمات از جمله ؛ آموزشی ، خدماتی ، صنعتی ، ورزشی ، فرهنگی ، بهداشتی ...وغیره

اهمیت:


با توجه به حمل و نقل بار و مسافر از گذشته تا به امروز بین 2 کشور ایران و عراق ایجاد بستر مناسب و سهل الوصول برای انجام آمد و شدها و ایجاد شغل در منظقه امری ضروری به نظر می رسد از اینرو این مطالعه به منظور برداشت اولیه از وضعیت این مسیر و همچنین امکان ساخت این خط توسط کارشناسان خبره این شرکت صورت پذیرفت.

نتایج:


• بلحاظ موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی منطقه و مسیر ، مشکلات طرح هندسی مسیر راه آهن توسط اصلاح شیب و فراز های تند با احداث تونل ، پل ، ترانشه ...وغیره قابل حل می باشند . لیکن بایستی اطلاعات اولیه لازم برداشت شده و پردازش شود .
• طبق بررسی صورت گرفته میزان بار و مسافر قابل قبولی از این مرز عبور می کند.
• انجام محاسبات توجیه اقتصادی در این پروژه صورت گرفته است.