برآورد تقاضای حمل و نقل ریلی سیمان و کلینکر و امکانات مورد نیاز آن » پویش صنعت ریلی

برآورد تقاضای حمل و نقل ریلی سیمان و کلینکر و امکانات مورد نیاز آن

اهداف:


  • بررسی وضع موجود و مطالعات تطبیقی و برنامه های آتی
  • برآورد تقاضای بار سیمان و کلینکر
  • ارائه راهکارهای جذب بار سیمان و کلینکر در بخش ریلی


اهمیت:


کشور ما در منطقه بزرگترین تولید کننده سیمان می باشد از این رو نیاز به حمل این محصول به روشی ارزان و مطمئن همواره از دقدقه های صاحبان این صنعت بوده است. دراین پروژه سعی بر این شده است که راهکارهایی مناسب جهت افزایش سهم راه آهن در انتقال این محصول ارائه گردد.

نتایج:


  • ارائه راهکارهای مدیریتی در زمینه بهبود جذب بار سیمان و کلینکر
  • ارائه راهکارهای قانونی جهت جذب بار سیمان و کلینکر
  • ارائه راهکارهای سرمایه گذاری جهت بار سیمان و کلینکر
  • ارائه راهکارهای به صورت زمانبندی کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت به منظور برنامه ریزی جهت جذب بار
  • ارائه راهکار به منظور حفظ سلامتی نیروی انسانی دخیل در حمل سیمان و کاهش انتشار آلاینده ها
  • ارائه روش های جلوگیری از فساد سیمان در زمان حمل