بررسی و مطالعه فنی و اقتصادی افزایش ظرفیت مسیر اردکان- چادرملو » پویش صنعت ریلی

بررسی و مطالعه فنی و اقتصادی افزایش ظرفیت مسیر اردکان- چادرملو

اهداف:


• پاسخگویی به تقاضای مسیر اردکان – چادرملو طی سالهای آتی
• بررسی راهکارهای افزایش ظرفیت مسیر
• انتخاب راهکار بهینه و تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی

اهمیت:


مسیر یک خطه اردکان – چادرملو به دلیل اتصال به یکی از معادن بزرگ سنگ آهن کشور و تامین مواد اولیه کارخانجات فولاد کشور و همچنین صادرات، همواره با افزایش تقاضای حمل مواجه می باشد. همچنین با توجه به اینکه سهم درآمد ناحیه یزد با 29% کل درآمد راه آهن، عنوان نخست پر درآمدترین ناحیه راه آهن را به خود اختصاص داده است، بهره برداری و استفاده بیشتر از ظرفیت و توان این ناحیه را می طلبد. لذا با توجه به اینکه راه آهن به عنوان اصلی ترین و مناسب ترین شیوه حمل مواد معدنی مطرح می باشد لازم است نسبت به افزایش ظرفیت مسیر فوق اقدام شود.

نتایج:• ارایه دو روش جدید در تصمیم گیری برای انتخاب بهترین راهکار از نظر فنی و اقتصادی
• بررسی سناریوهای مختلف برای افزایش ظرفیت در مسیر اردکان – چادرملو
• تعیین راهکار مناسب جهت افزایش ظرفیت در این مسیر با در نظر داشتن ملاحظات اقتصادی
• ارایه آنالیز سود و زیان برای طرح انتخابی و تایید پروژه از سوی مراجع ذیصلاح