برنامه ریزی راهبردی طراحی و ساخت موتور مناسب برای ایران با فناوریهای نوین » پویش صنعت ریلی

برنامه ریزی راهبردی طراحی و ساخت موتور مناسب برای ایران با فناوریهای نوین

اهداف:


  • تدوين طرح¬ عملياتي بلندمدت (برنامه استراتژیک) براي بومي سازي طراحي و ساخت موتورهاي ديزلي مورد نیاز راه آهن ایران متناسب با شرايط محيطي کشور


اهمیت:


استفاده از محصولات استراتژیک، دارای ظرایف، محدودیتها و ویژگیهای منحصر به فردی است که در سایر کالاها به چشم نمی¬خورند. محصولات استراتژیک همواره عامل برتری کشورها و شرکت ها نسبت به یکدیگر بوده اند و به همین دلیل مالکیت این نوع توانمندی دارای محدودیتهای قابل توجهی است.
پروژه مورد بحث در این طرح تحقیقاتی نیز مصداقی بارز از این محصولات است. موتورها به ویژه موتورهای دیزل به دلیل کاربرد وسیع در صنایع همواره از اهمیت خاص و استراتژیک برخوردار بوده اند. به همین منظور این پروژه برای ارائه راهکاری در زمینه بومی سازی موتورهای دیزل در مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران تعریف گشت.

نتایج:


  • تعیین استراتژی ها در حوزه های متفاوت در مورد تولید موتور
  • تدوین اهداف میان مدت جهت طراحی و تولید موتور دیزل
  • لیست برنامه ها و پروژه های کاری به تفکیک ماهیت آنها
  • تعريف و تدوين نقش ها و مسئولیتها جهت استقرار فرايند برنامه ريزي استراتژيك
  • تدوين شاخص هاي ارزيابي به منظور كنترل پروژه ها و برنامه ها