خطوط برقی و شبکه بالاسری

طراحی پایه و تفصیلی شبکه OCS پروژه قطار برقی گلشهر - هشتگرد (ادامه خط 5 متروی تهران)

آغـــاز قرارداد: 1392/12/20
کارفرما: مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
مسئولیت: مدیریت بر طرح، مدیریت بر ساخت
طول مسیر: 25 کیلومتر
وضعیت پروژه: در حال اجرا
مکان پروژه: گلشهر کرج - شهر جدید هشتگرد
درصد پیشرفت پروژه: %85

شهر جدید هشتگرد در ۶۵ کیلومتری غرب تهران و ۲۵ کیلومتری شهر کرج قرار دارد. این خط با طول ۲۵ کیلومتر به ایستگاه متروی گلشهر کرج متصل خواهد شد.
ادامه ...